Wielu wolnościowców mówi, że…

Wielu wolnościowców mówi, że trzeba zlikwidować pracę minimalną a rynek sam ustali reguły… tak kurwa 800zł brutto. Znam masę ludzi, którzy najniższą krajową traktują jak dar od boga. Nawet nie śmią prosić o więcej. Gdyby zatem ją zlikwidować, to pracodawca zaproponowałby 800 brutto i byłoby ok. Ludzie, którzy są ambitni i znają swoją wartość na rynku pracy i tak mają dużo wyższe wynagrodzenia, bo takich oczekują jako pewna grupa pracowników ale jest masa personelu niewykwalifikowanego albo nisko wykwalifikowanego, która zgodzi się robić za psi grosz, byle mieć robotę.
#oswiadczenie #ekonomia #pieniadze #pracbaza