W JSW związkowców jest więcej niż pracowników

Według danych Jastrzębskiej Spółki Węglowej na dzień 31 grudnia 2017 roku w Grupie JSW działa 122 zakładowych organizacji związkowych, w których zrzeszonych jest prawie 32 tysiące osób. Zdarza się, że jeden pracownik jest członkiem więcej niż jednego związku zawodowego.