UE traci cierpliwość wobec Węgier. Daje miesiąc czasu, inaczej odebranie środków

KE dała Węgrom ostatni miesiąc na „rozwianie obaw” dotyczących praworządności – podaje Reuters. Po tym czasie ma się rozpocząć procedura odbierania temu krajowi unijnych środków.