Trzeci raz z rzędu inflacja w…

Trzeci raz z rzędu inflacja w Polsce najwyższa w UE.

Wynik 3.6% może powodować niepokój ponieważ wykracza on poza ramy przyjętego celu inflacyjnego przez NBP na poziomie 2.5% z odchyleniem 1 p.p.

Ceny rosną szybko, lokaty pozostają na niskim poziomie co sprawia, że Polska jest również w czołówce jeśli chodzi o utratę siły nabywczej pieniądza. Przy okazji zachęcam do przeczytania serii moich wpisów na temat tego jak skutecznie obronić przed inflacją nasze oszczędności i zacząć lokować środki odpowiedzialnie i bardziej rentownie.

pokaż spoiler #gospodarka #finanse #ekonomia #uniaeuropejska #oszczedzanie #inwestowanie #inwestycje #inflacja #lokaty #banki #polska #pieniadze