”To jest oszustwo” – jak działa pomoc światowego banku na prostym przykładzie

Warto obejrzeć, gość bardzo prostu to tłumaczy w 3 minuty.
*Trojka – kooperacja Europejskiego Banku Centralnego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Komisji Europejskiej;
*letter of intent* – pisemna, wstępna deklaracja zamierzeń dotyczących swoich działań, składana przez stronę