Strajk w zakładach firmy Paroc. „Piece wygaszone, produkcja stanęła”

Materiały budowlane będą jeszcze droższe.