Spory frankowiczów rozstrzygali sędziowie, którzy mają kredyty we frankach.

Od czasu, gdy zaczęto publikować oświadczenia majątkowe sędziów, ujawniono, że kilka spraw o kredyty frankowe prowadzili sędziowie z takimi kredytami. Zważywszy na ilość tych spraw i kredytów, do takich sytuacji może dochodzić częściej.