Skuteczna strategia ograniczania zakażeń bez zamykania biznesów

Ograniczając pojemność restauracji, hoteli lub siłowni do 20% można wyeliminować 87% przypadków zakażeń w tych miejscach, przy spadku obrotów o 42%.