Rekordowo wielkie tablice mają informować o dofinansowaniu z Funduszu Polski Ład

W przypadku samorządowych inwestycji prawdopodobnie najczęściej będzie to rozmiar 180 na 120 cm, czyli ponad 2 m kw. (…) Tablice informujące o inwestycjach zrealizowanych z unijnych środków są ponad dwa razy mniejsze.