Program 500 minus!

Co najmniej 500 zł zapłaci każdy pracujący Polak za wprowadzone w tym roku podwyżki podatków, opłat i danin.