Płacimy coraz więcej kar i grzywien. Restrykcyjność państwa wzrasta

Wpływy z tytułu kar i grzywien nakładanych na działające w Polsce przedsiębiorstwa pomiędzy 2015 a 2018 r. wzrosły niemal czterokrotnie w porównaniu do sytuacji z 2014 r. W ocenie ekspertów może to być efekt wzrostu restrykcyjności państwa albo skuteczności w ściąganiu nałożonych na firmy…