Najsilniejszy od 12 lat realny spadek płac. Rynek pracy zaczyna hamować

„Średnia krajowa” drugi miesiąc z rzędu rosła wolniej od oficjalnie raportowanej inflacji CPI. Oznacza to, że siła nabywcza polskich pracowników w ujęciu realnym zaczęła spadać