Nagrody w policji. Tak komendant główny ukrywa wysokość bonusów.

Wydawałoby się, że dla wszystkich w Polsce jest jasne, że polska policja jest finansowana z budżetu państwa, a więc informacje na temat finansów formacji powinny być jawne.