„Każda zachcianka jest spełniana”

Zapytaliśmy wszystkie diecezje w Polsce o wysokość pensji biskupów. Żadna nie ujawniła nam zarobków duchownych. Jak zostajesz biskupem jesteś bogaty jak twoja diecezja – mówi nam jeden z rozmówców.