Już w lutym PGG powinna wypłacić 40-tysięcznej załodze tzw. czternastą pensję

W pierwszych miesiącach 2021 r. ma być zawarta umowa społeczna, określająca szczegółowy scenariusz transformacji górnictwa węgla kamiennego. Jednym z elementów umowy będzie mechanizm subsydiowania branży oraz wielkość pomocy, na jaką będzie mogło liczyć górnictwo – mowa o ok. 20 mld zł …