Jestem zdecydowanym…

Jestem zdecydowanym zwolennikiem kapitalizmu jednak od jakiegoś czasu myślę nad sposobem jego ulepszenia i stworzyłem pewna ideę, ktorą nazwałem: koncepcja rozsądnego kapitalizmu

Na czym polega ta koncepcja:

– zredukować nierówności społeczne oraz wyzysk wywołany akumulacją kapitału. Uznałbym że właścicielami środków produkcji mogą być wyłącznie pracownicy ich używający.

– robotnicze związki zawodowe, zarządzane demokratycznie mogłyby stanowić konkurencję dla władzy zwykłych partii politycznych. Więc sugerowałbym podział władzy na część robotniczą i polityczną, tak żeby wspólnie podejmowali decyzje i nie musieli ze sobą konkurować w wyborach.

– tworzony biznes powinien zawierać w sobie element działalności charytatywnej j prospołecznej np. część zysków mogłaby być przeznaczana na pomoc zwierzętom, fundowanie posiłków biednym dzieciom, dotowanie kosztów operacji itp. Itd.

– głównym jednak celem powinny być działania prolokalne tzn. np. tworząc nową restaurację, część środków przeznaczamy na np. fundowanie darmowych posiłków dla biednych dzieci z pobliskich szkół, dotujemy remontowanie pobliskiego rynku itp. itd.

– takie działania pozytywnie wpłynęły by na lokalna społeczność ale i działania firmy, prowadziłyby do zdrowej konkurencji na której zyskiwali by wszyscy, ponieważ głównym celem przedsiębiorców byłoby zaspakajanie potrzeb nie tylko swoich klientów ale i społeczności.

#antykapitalizm #pieniadze #kapitalism #socjalizm #libertarianizm #neuropa