Grecja dostanie 6,7 mld euro pomocy finansowej

Rada Dyrektorów Europejskiego Mechanizmu Stabilności zatwierdziła we wtorek wypłatę czwartej transzy pomocy finansowej dla Grecji – w wysokości 6,7 mld euro. Środki zostaną wykorzystane m.in. na obsługę zadłużenia, spłatę zaległości finansowych i ustanowienie bufora gotówkowego