Efekt 500+: 100 tys. Polek zniknęło z rynku pracy

Program „Rodzina 500+” poprawił sytuację materialną rodzin, ale jednocześnie skłonił wiele kobiet do porzucenia aktywności zawodowej. Najnowsze badania pokazują, że na rzucenie pracy lub rezygnację z jej