Czy wśród Mirków aktywnie…

Czy wśród Mirków aktywnie zarządzających swoim kapitałem są chętni na możliwość przeprowadzenia precyzyjnej i miarodajnej analizy profilu inwestycyjnego?

Poniżej przedstawiam kilka przykładowych wyników takiego badania. W obecnych czasach pełnych zawirowań odpowiednia strategia inwestycyjna oraz przygotowanie się do lokowania swoich środków w praktyce będzie wartością dodaną dla każdego.

Jakie przeciętny obywatel ma oczekiwania w stosunku do rynków finansowych? Przede wszystkim możliwość przeniesienia wartości swojego kapitału w czasie. Przy inflacji w okolicach 3%, oraz realnie ujemnie oprocentowanych depozytach bankowych jest to problematyczne. Nie zdajemy sobie także sprawy jak istotne jest precyzyjne określenie horyzontu czasowego, dokładne zdefiniowanie naszych celów finansowych na najbliższe lata oraz zbudowanie na tej podstawie portfela o odpowiedniej płynności. Zaczynając od ulokowania kapitału rezerwowego w postaci poduszki finansowej w sposób dający płynność oraz ochronę przed inflacją. Poprzez cele krótkoterminowe, zabezpieczenie zobowiązań, np. hipotecznych. Kończąc na zabezpieczeniu naszej przyszłości emerytalnej czy bezpieczeństwa finansowego naszej rodziny.

Narzędziem pozwalającym nam lepiej zorganizować te cele jest zdefiniowanie profilu inwestycyjnego. Na 3 zdjęciach przedstawiam wam przykładowe wyniki oraz sugestię dla:

A) 25-30 latka- horyzont inwestycyjny 5-10 lat. Na przykład gromadzenie środków na wkład własny, spłatę kredytu wcześniej. Wiedza finansowa na poziomie przyzwoitym.

B) Lokowanie nadwyżek finansowych w celu maksymalizacji zysku. Możliwość połączenia tematu z optymalizacją podatkową.

C) 35-40 latek- dłuższy horyzont inwestycyjny. Zabezpieczenie przyszłej płynności finansowej. Bezpieczeństwo oraz prostota w rozumieniu podjętych działań.

Do wszystkich plusujących ten wpis wyślę informację na temat możliwości przeprowadzenia podobnej analizy oraz mojego osobistego zaangażowania w omówienie jej wyników. Celem oczywiście jest praktyczne wykorzystanie tej wiedzy oraz poukładanie spraw finansowych, także dotyczących tematów pośrednich. Zawołam was także do 3 kolejnych wpisów dotyczących praktycznego inwestowania swoich środków. Omówię w nich obecną sytuację gospodarczą, zastanowimy się z jakich typów instytucji oraz rodzajów inwestycji warto korzystać, a także omówimy temat kosztów który mocno wpływa na późniejszą rentowność naszego przedsięwzięcia.

pokaż spoiler #finanse #gospodarka #gielda #ekonomia #pieniadze #inwestycje #inwestowanie #gielda #b2b #oszczedzanie #lokaty #banki #emerytura