Czarnecki będzie walczył o odszkodowanie za nacjonalizację Idea Banku

– Decyzja BFG o praktycznej nacjonalizacji Idea Banku SA jest jawnym pogwałceniem prawa. Działania BFG i KNF będą miały skutek w postaci roszczeń odszkodowawczych przed Trybunałem Międzynarodowym na kwotę stanowiącą wartość moich udziałów i przyszłych z nich zysków – zapowiedział Leszek Czarnecki