Córka Czartoryskiego o aferze: „To wszystko było zaplanowane”.

Fałszowanie dokumentów i ukartowane działanie na rzecz szkody Fundacji Czartoryskich. Do afery o przetransferowanie ok. 500 mln zł do Liechtensteinu przez członków Fundacji właśnie odniosła się Tamara Czartoryska, córka jej fundatora. Zarzuca ona swojemu ojcu, że przelanie środków było z…